לירן אמיר

ישוב:
שנת לידה: 1996
שחקן בקבוצת: מס מנדלבאום
רישום: 03/11/2018 16:59:37 עדכון: 03/11/2018 16:59:37

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות