דני דוד

ישוב:
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: תדיראן
רישום: 15/10/2019 06:40:59 עדכון: 15/10/2019 06:40:59

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
8
בעיטה:
8
ראש:
8
מהירות:
10
כושר:
10
הגנה:
10
שוער:
1

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות