יובל לוי

ישוב:
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: F.C Juniors 07
רישום: 04/01/2017 15:12:03 עדכון: 04/01/2017 15:12:03

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות