עופרי שרייבר ליפשיץ

ישוב:
שנת לידה: 1998
שחקן בקבוצת: FC NST
רישום: 04/10/2018 07:31:03 עדכון: 04/10/2018 07:31:03

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות