נתנאל פרץ

ישוב:
שנת לידה: 1999
שחקן בקבוצת: אגדות בת ים
רישום: 22/05/2019 14:53:35 עדכון: 22/05/2019 14:53:35

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות