שני סלם

ישוב:
שנת לידה: 1998
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 01/11/2018 07:05:43 עדכון: 01/11/2018 07:05:43

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות