עומר אילוז

ישוב:
שנת לידה: 1999
שחקן בקבוצת: FC NST
רישום: 28/06/2019 09:26:56 עדכון: 28/06/2019 09:26:56

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות