איתי מזרחי

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: ריאל פרדס כץ
רישום: 07/03/2016 17:15:33 עדכון: 07/03/2016 17:15:33

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות