עדיאל סויסה

ישוב:
שנת לידה: 1989
שחקן בקבוצת: לוחמי האש
רישום: 01/09/2019 17:37:46 עדכון: 01/09/2019 17:37:46

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות