ירין אסייג

ישוב:
שנת לידה: 1998
שחקן בקבוצת: אנטי מכבי
רישום: 16/10/2019 19:30:42 עדכון: 16/10/2019 19:30:42

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות