מיכאל אלקסלסי

ישוב:
שנת לידה: 1994
שחקן בקבוצת: רומא
רישום: 01/05/2018 13:01:47 עדכון: 12/10/2018 11:09:02

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות