אלעד יפת

ישוב:
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: מגורשי וולפסון
רישום: 01/09/2017 11:26:19 עדכון: 01/09/2017 11:26:19

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות