יונתן סלע

ישוב:
שנת לידה: 1994
שחקן בקבוצת: דור הזהב של גלבוע
רישום: 15/10/2019 12:31:07 עדכון: 15/10/2019 12:31:07

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות