שלומי אברג'ל

ישוב:
שנת לידה: 1983
שחקן בקבוצת: Dimona stars
רישום: 09/11/2017 06:03:08 עדכון: 09/11/2017 06:03:08

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות