יוסף אדיס

ישוב:
שנת לידה: 1994
שחקן בקבוצת: אנטי מכבי
רישום: 04/11/2019 09:11:41 עדכון: 04/11/2019 09:11:41

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות