ניר קרייתי

ישוב:
שנת לידה: 1997
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 15/10/2019 12:50:11 עדכון: 15/10/2019 12:50:11

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות