No text בני כב"ז

ישוב: כרם בן זמרה
מגרש בית: כרם בן זמרה
ניהול הקבוצה: בן שאקיר
רישום: 08/09/2019 עדכון: 08/09/2019
בית
בית
חוץ
חוץ
Close

הוסף למקורבי קבוצת

האם להוסיף את המועדון המופיע בדף זה לרשימת המועדונים המקורבים של המועדון אותו בחרת?

קבוצת הבוגרים של כרם בן זמרה

סגל הקבוצה