קובי אמסלם

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: מרכז הצעירים נתיבות
רישום: 08/07/2018 09:16:31 עדכון: 08/07/2018 09:16:31

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות