סמיר

ישוב:
שנת לידה: 1990
שחקן בקבוצת: מ.ס. מהנדסים
רישום: 14/02/2017 05:24:25 עדכון: 14/02/2017 05:24:25

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות