ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת:
רישום: עדכון:

סה"כ  1  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
10
בעיטה:
10
ראש:
10
מהירות:
10
כושר:
10
הגנה:
10
שוער:
1

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות