שאולי גפל

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 23/03/2016 00:50:30 עדכון: 23/03/2016 00:50:30

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות