גנאדי וישניצקי

ישוב: גדרה
שנת לידה: 1982
שחקן בקבוצת: F.C. My-Bar
רישום: 30/11/2015 10:34:27 עדכון: 06/12/2015 19:17:31

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
בעיטה:
ראש:
מהירות:
כושר:
הגנה:
שוער:

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות