מייקל אביס

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: החברים של עזריאל
רישום: 18/06/2018 13:40:59 עדכון: 18/06/2018 13:40:59

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות