אורי פרגון

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: מרכז צעירים טבריה
רישום: 31/07/2018 05:25:56 עדכון: 31/07/2018 05:25:56

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
10
בעיטה:
10
ראש:
9
מהירות:
9
כושר:
9
הגנה:
10
שוער:
1

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות