ארז זיגי

ישוב:
שנת לידה: 1987
שחקן בקבוצת: FC Humus
רישום: 13/09/2016 17:09:10 עדכון: 13/09/2016 17:09:10

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות