בר עמנואל

ישוב:
שנת לידה: 1994
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 12/11/2015 15:17:23 עדכון: 12/11/2015 15:17:23

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות