שמעון

ישוב:
שנת לידה: 1983
שחקן בקבוצת: מ.ס. מהנדסים
רישום: 12/01/2018 05:10:43 עדכון: 12/01/2018 05:10:43

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות