שי שבזי

ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 23/09/2019 15:05:34 עדכון: 23/09/2019 15:05:34

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות