יאיר דגני

ישוב:
שנת לידה: 1984
שחקן בקבוצת: ללא מועדון
רישום: 07/10/2019 06:42:32 עדכון: 07/10/2019 06:42:32

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים


שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות