ישוב:
שנת לידה:
שחקן בקבוצת:
רישום: עדכון:

סה"כ  0  תמונות

נתונים אישיים

שליטה:
7
בעיטה:
9
ראש:
5
מהירות:
5
כושר:
7
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות