אביב אברהם

ישוב:
שנת לידה: 1991
שחקן בקבוצת: החקלאים fc
רישום: 02/10/2018 11:51:51 עדכון: 02/10/2018 11:51:51

סה"כ  0  תמונות


נתונים אישיים

שליטה:
5
בעיטה:
7
ראש:
4
מהירות:
5
כושר:
3
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים


קבוצות מקורבות