ניר קנורפל

ישוב: קרית אתא
שנת לידה: 1982
שחקן בקבוצת: UEFS ISRAEL
רישום: 25/12/2009 23:37:38 עדכון: 04/03/2014 15:19:24
  דף שחקן

מנג'ר שחקן

סה"כ  4  תמונות


נתונים אישיים
שליטה:
7
בעיטה:
10
ראש:
8
מהירות:
7
כושר:
6
הגנה:
6
שוער:
6

שחקנים מקורבים

קבוצות מקורבות